امروز: جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
تاريخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ کد خبر: 9298

درنشست مشترک روسا ومعاونین پرورشی وتربیت بدنی آموزش وپرورش وسازمان دانش آموزی استان بوسهر به واسطه کسب رتبه اول سازمان دانش آموزی کاکی در استان بوشهر از رئیس آموزش وپرورش منطقه تقدیر شد

تقدیر از رئیس آموزش وپرورش منطقه کاکی در نشست مشترک روسا ومعاونین پرورشی وتربیت بدنی آموزش وپرورش وسازمان دانش آموزی استان بوسهر به واسطه کسب# رتبه اول سازمان دانش آموزی کاکی #در استان بوشهر

۴۵۴۵۵۴۴

برچسب ها:

نظرات کاربران

ارسال نظر

تازه ترین ها