امروز: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
تاريخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۱ کد خبر: 809

بر اساس مصوبه دولت سقف ويزيت پزشكان عمومي بخش خصوصي در سال جاري 9 هزار و 800 تومان و متوسط زمان ويزيت توسط آنها حداقل پانزده دقيقه اعلام شد.هيات وزيران در جلسه 18 تير ماه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت…

بر اساس مصوبه دولت سقف ويزيت پزشكان عمومي بخش خصوصي در سال جاري 9 هزار و 800 تومان و متوسط زمان ويزيت توسط آنها حداقل پانزده دقيقه اعلام شد.هيات وزيران در جلسه 18 تير ماه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و تاييد شوراي عالي بيمه سلامت و به استناد بند (هـ) ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1389- سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال 1391 را تعيين كرد.

بر اساس ابلاغ دولت، سقف تعرفه‌هاي ويزيت پزشكان و كارشناسان پروانه‌دار به صورت زير اعلام شد:

– ويزيت پزشكان عمومي 98000 ريال

– ويزيت پزشكان متخصص 155000 ريال

– ويزيت پزشكان روانپزشك و فوق تخصص 195000 ريال

– ويزيت فوق‌تخصص روانپزشكي 220000 ريال

– PHD پروانه‌دار 98000 ريال

– كارشناس ارشد پروانه‌دار 84000 ريال

– كارشناس پروانه‌دار 73000 ريال

تبصره 1: پزشكان روانپزشك و فوق تخصص در صورتي مي‌توانند از تعرفه‌هاي مذكور استفاده كنند كه مدارك آنها توسط وزارت بهداشت تاييد و در پروانه مطب درج شده باشد.

تبصره 2: كارشناسان ارشد و PHD پروانه‌دار در صورتي مي‌توانند از تعرفه‌هاي كارشناسي ارشد يا PHD استفاده كنند كه كارشناسي‌ارشد و PHD ثبت شده آنها مرتبط با رشته كارشناسي بوده و در پروانه مطب درج شده باشد.

تبصره 3: متوسط زمان ويزيت براي پزشكان عمومي حداقل 15 دقيقه، براي پزشكان متخصص حداقل 20 دقيقه و براي پزشكان فوق تخصص 25 دقيقه و روانپزشكان حداقل 30 دقيقه، تعيين شده است.

تبصره 4: پزشكان عمومي باسابقه بيش از 15 سال كار قانوني، مجاز به دريافت معادل 15 درصد، علاوه بر تعرفه مصوب هستند.

همچنين بر اساس ابلاغيه دولت، سقف ضرايب تعرفه‌هاي خدمات درماني نيز به شرح زير اعلام شد:

– ضريب تعرفه داخلي 38400 ريال

– ضريب تعرفه بيهوشي 184000 ريال

– ضريب تعرفه جراحي 380000 ريال

– ضريب تعرفه دندانپزشكي 6000 ريال

– ضريب تعرفه فيزيوتراپي 5300 ريال

بر اساس ابلاغ دولت، به سر جمع تعرفه‌هاي خدمات آزمايشگاهي و پاتولوژي و ژنتيك بخش خصوصي براي سال جاري، 21 درصد به تعرفه‌هاي مصوب سال 1390 اضافه خواهد شد.

همچنين به سرجمع تعرفه‌هاي خدمات پرتوپزشكي بخش خصوصي براي سال 1391، 25 درصد به تعرفه‌هاي مصوب سال 1390 اضافه خواهد شد. مشروط بر اينكه رشد تعرفه‌هاي سونوگرافي 20 درصد، راديولوژي 40 درصد، اسكن ايزوتوپ 45 درصد، راديوتراپي 45 درصد، سي‌تي اسكن 10 درصد و ام‌آر‌آي 5 درصد، نسبت به سال گذشته باشد.

تبصره: تعرفه سي‌تي‌اسكن اسپيرال به ميزان 25 درصد افزايش نسبت به conventional.

بر اساس ابلاغيه دولت، سقف تعرفه‌ هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان درجه يك، يك تختي 2610000ريال، دو تختي 2030000ريال، سه تختي و بيشتر 1450000ريال، نوزاد سالم 1015000ريال، نوزاد بيمار سطح دوم 1450000ريال، تخت بيمار سوختگي 4350000ريال، تخت بيمار رواني 1450000ريال، تخت بخش سي‌سي‌يو 2610000ريال، تخت بخش پست سي سي يو3335000 ريال، تخت بخش آي‌سي‌يو جنرال 5220000ريال، تخت بي آي سي يو 5800000 ريال، در نظر گرفته شده است.

همچنين سقف تعرفه‌هاي هزينه اقامت (هتلينگ) براي بيمارستان درجه دو، يك تختي 2088000 ريال، دو تختي 1624000ريال، سه تختي و بيشتر 1160000ريال، نوزاد سالم 812000 ريال، نوزاد بيمار سطح دوم 1160000 ريال، تخت بيمار سوختگي 3480000 ريال، تخت بيمار رواني 1160000 ريال، تخت بخش سي‌سي‌يو 2088000 ريال، تخت بخش پست سي سي يو 2668000 ريال، تخت بخش آ‌ي‌سي‌يو جنرال 4176000 ريال و تخت بي آي سي يو 4640000 ريال اعلام شده است.

سقف تعرفه‌هاي هزينه اقامت (هتلينگ) بيمارستان درجه سه، يك تختي 15666000ريال، دو تختي 1218000ريال، سه تختي و بيشتر 870000 ريال، نوزاد سالم 609000 ريال، نوزاد بيمار سطح دوم 870000 ريال، تخت بيمار سوختگي 2610000 ريال، تخت بيمار رواني 870000 ريال، تخت بخش سي‌سي‌يو 1566000 ريال، تخت بخش پست سي سي يو 2001000 ريال، تخت بخش آي‌سي‌يو جنرال 3132000 ريال و تخت بي آي سي يو 3480000 ريال در نظر گرفته شده است.

بر اساس ابلاغيه دولت،‌ سقف تعرفه‌هاي هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان درجه چهار، يك تختي 1044000 ريال، دو تختي 812000 ريال، سه تختي 580000 ريال، نوزاد سالم 406000 ريال،‌ نوزاد بيمار سطح دوم 580000 ريال، تخت بيمار سوختگي 1740000 ريال، تخت بيمار رواني 580000 ريال، تخت بخش سي‌سي‌يو 1044000 ريال، تخت بخش پست سي سي يو 1334000 ريال، تخت بخش آي‌سي‌يو جنرال 2088000 ريال و تخت بي آي سي يو 2320000 ريال اعلام شده است.

گفتني است، سهم سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه در خريد خدمات تشخيصي درماني از بخش خصوصي در سال جاري به شرح زير تعيين شده است:

الف- معادل 90 درصد تعرفه دولتي خدمات تشخيصي درماني در بخش بستري

ب- معادل 70 درصد تعرفه دولتي خدمات تشخيصي درماني در بخش سرپايي

تبصره: سهم سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه در خريد خدمات تشخيصي و درماني سال جاري در مناطقي كه برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع برقرار مي‌شود، مطابق نسخه 02 و دستورالعمل‌هاي ابلاغي ستاد كشوري پزشك خانواده و نظام ارجاع خواهد بود.

همچنين سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش غير دولتي در مراكز استان‌ها و شهرستان‌هاي تابعه با توجه به وضعيت اقتصادي و اجتماعي منطقه و در سقف تعرفه‌هاي اين تصويب‌نامه توسط رييس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان و رييس سازمان نظام پزشكي استان و يك نماينده سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه استان تعيين و پس از تاييد استاندار، توسط استاندار ابلاغ مي‌شود.

تبصره: در استان‌هاي داراي بيش از يك دانشگاه علوم پزشكي، دانشگاه واقع در مركز استان، موظف به بررسي و كارشناسي تعيين سقف تعرفه‌هاي بخش غيردولتي در منطقه با هماهنگي‌ ساير دانشگاه‌ و دانشكده‌هاي استان خواهد بود. /ایسنا

برچسب ها:

نظرات کاربران

ارسال نظر

تازه ترین ها